Laboratuvarlar

Bölümümüz bünyesinde kullanılan 3 laboratuvar bulunmaktadır.

Biyoloji Laboratuvarı
Biyoloji dersi uygulamalarının yapıldığı biyoloji laboratuvarında, lavabo içeren 4 benç ve tabureler bulunmaktadır. Öğrenciler 8'li gruplar halinde çalışabilmektedir. 

Resim Resim Resim Resim
Resim Resim Resim Resim


Kimya Laboratuvarı
Kimya dersi uygulamalarının yapıldığı kimya laboratuvarında, lavabo içeren 6 benç bulunmaktadır. Öğrenciler 3-4'lü gruplar halinde çalışabilmektedirler. Güvenlik önlemi olarak çeker ocak bulunmakta, acil durumlarda müdahale amaçlı göz ve vücut yıkama sistemi yer almaktadır. Proje-temelli laboratuar uygulamaları için saf su cihazı, sepet ısıtıcılar, magnetik karıştırıcılı ısıtıcı, UV spektrofotometresi, santrifüj cihazları, etüv, döner buharlaştırıcılı evaparotör, erime noktası tayin cihazı bulunmaktadır.

Resim

Fizik Laboratuvarı
Fizik ve Astronomi derslerinin uygulamalarının yapıldığı fizik laboratuvarında, öğrencilerin 4-5'erli gruplar halinde çalışabileceği stantlar mevcuttur. Laboratuvarda, elektronun özgül yükü (e/m), akım terazisi, direnç büyüklüğünün değişkenleri, tork deney, h/m, Lunapark treni-Roller Coaster (enerji dönüşümleri ve çembersel hareket için), Kirrchoff kanunları, osiloskop, Snell yasası, çeşitli elektrik, serbest düşme, hacim ve yoğunluk tayin, Wheatstone köprüsü, insan gözünün optiği, yansıma, çift yarık girişimi, kalorimetrenin ısı sığası, ısı iletimi, mekanik deneyler için kullanılan hava rayı, makara ve palanga deney düzenekleri çalışır vaziyette mevcuttur.


Resim
Bu içerik 19.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 433 kez okundu.