Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Fen Bilimleri dalında branş öğretmeni yetiştirmek üzere 1999-2000 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Anabilim dalının amacı, ilköğretimde görev alacak Fen Bilimleri Öğretmen adaylarına alanları ve öğretmenlik formasyonuyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve nitelikli fen bilimleri öğretmenleri yetiştirmektedir. Fen Bilgisi Anabilim Dalı’nda 1 profösör, 5 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrencilerimiz Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Okullar ve Devlet Okullarında çalışma imkanlarına sahiptir. Anabilim Dalımızda 2015 yılı itibariyle tezli yüksek lisans programı yürütülmektedir.

 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı matematik dalında branş öğretmeni yetiştirmek üzere 1999-2000 öğretim yılında açılmış ve program 2013-2014 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Anabilim Dalında 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrencilerimiz Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Okullar ve Devlet Okullarında çalışma imkanlarına sahiptir.